Nikolaj SorensenCanada – Jackson Ultima Skates

Nikolaj Sorensen
Canada

  • Sale
  • Regular price


"Great reliable skates, pleasing on the eye and always a good fit!" – Nikolaj Sorensen

Danish National Champion